10 sposobów na podstawową pomoc prawną

Czy uzyskam wszystkie informacje?

Poniżej przedstawię możliwości, które stwarza system, aby uzyskać bezpłatną, ale jednak podstawową pomoc prawną. Czy jest to remedium na wszystkie nasze problemy? Czy taki prawnik poprowadzi nam całe postępowanie, aż do prawomocnego wyroku? Nie, chyba że jest ustanowionym pełnomocnikiem z urzędu. Jaki jest zatem sens skorzystania z takiej pomocy- zapytacie?

Odpowiedzialność za naszą sytuację prawną

W pierwszej kolejności wskazałabym: wzięcie odpowiedzialności za naszą sytuację prawną, a w konsekwencji za nasze życie, bo często uporządkowanie spraw pozwala pójść nam dalej- w podejmowaniu kolejnych wyzwań i stawianiu czoła kolejnym problemom. Nawet gdy zdecydujemy się na płatną pomoc prawnika lub pomoc pełnomocnika z urzędu- pojawią się decyzje, które będziemy musieli podjąć sami. Składać czy nie składać  pozwu, kierować sprawę do komornika czy dać kolejną szansę naszemu dłużnikowi… Prawnik ma za zadanie przedstawić nam konsekwencje i możliwe scenariusze naszych działań. Oczywiście, adwokat/radca prawny odpowiada za swoje działania. Konkretnie za należytą staranność, nigdy jednak nie zagwarantuje nam wygranej czy określonego skutku. Jest to sprzeczne z kodeksem etyki adwokackiej.

Edukacja prawna a pomoc prawna

Tego typu pomoc postrzegam również jako wyrównanie edukacji prawnej, finansowej, której zabrakło na etapie kształcenia. Czasami osoba potrzebuje pomocy przy napisaniu prostego pisma do urzędu albo informacji, z jakich świadczeń może korzystać, jak odnaleźć się w urzędzie/ sądzie.

Należyta staranność prawnika a pomoc prawna

Posługując się metaforą- proces to jak gra w piłkę, bramki są dwie (powód i pozwany),  prawda (piłka) jest jedna, sędzia zaś  ma (trudne) zadanie, aby przyznać nam rację lub tej racji odmówić. Bazując na przepisach, orzecznictwie prawnik (adwokat/radca prawny) może wskazać przewidywalne, prawdopodobne scenariusze. Podałabym również drastyczny przykład z lekarzem przystępującym do operacji. Czy lekarz da nam 100 proc. pewności, że pacjent nie umrze na stole? Medycyna jest obecnie na niesamowitym poziomie rozwoju, ale podpisując zgodę na operację, wyrażam również akceptację  na wiele okoliczności, które mogą być skutkami tego postępowania- nie zawsze dla nas korzystnymi (np. konieczna rekonwalescencja po zabiegu, ostrożny tryb życia).

10 sposobów na nieodpłatną pomoc prawną

1) Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Doradztwo Obywatelskie jako sposób na pomoc prawną

https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Na poradę należy się wcześniej zapisać, punkty prowadzone są przez starostwa powiatowe. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać pomoc w sporządzeniu pisma, ale jedynie przed procesem lub pierwsze pismo w sprawie. Na następnych etapach procesu najlepszym rozwiązaniem byłoby złożenie wniosku o pełnomocnika z urzędu lub skorzystanie z usług kancelarii adwokata lub radcy prawnego.

W ramach Nieodpłatnego Doradztwa Obywatelskiego w ramach rozmowy  tworzony jest  plan działania dla klienta, pisma nie są sporządzane w tych punktach. Doradca obywatelski może też pokierować nas do punktu pomocy psychologicznej, ośrodków interwencji kryzysowej, gminnych ośrodków pomocy społecznej. W obu przypadkach wypełniamy oświadczenie dla osób korzystających z pomocy prawnej.

2) Bezpłatna mediacja – pomoc prawna

https://zapisy-np.ms.gov.pl/ Zapisy również są prowadzone przez starostwa, możemy uzyskać pomoc w zakresie: informacji o mediacji, przygotowania projektu umowy lub wniosku o mediację, przeprowadzenie mediacji.

3) Inspekcja pracy

https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne Również udzieli pomocy prawnej w zakresie Twojego zatrudnienia, prawa pracy. Możesz złożyć skargę, zainicjować postępowania, a inspekcja pracy może wezwać pracodawcę do złożenia oświadczenia/ wyjaśnień, a także przeprowadzić kontrolę, z której jest sporządzany protokół.

4) Rzecznik Praw Konsumenta

https://uokik.gov.pl/pomoc_dla_konsumentow.php Również udziela bezpłatnej pomocy prawnej w formie infolinii konsumenckiej z zakresu ubezpieczeń i finansów, bardziej złożone sprawy wymagają jednak kontaktu z rzecznikiem konsumentów. Porad udziela również Inspekcja Handlowa. Można również skorzystać z polubownego rozwiązywania sporów w ramach stałej sieci sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej.

5) Rzecznik Finansowy

W przypadku, gdy nie zgadzamy się ze stanowiskiem decyzji zakładu ubezpieczeniowego lub banku możemy skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. O takiej możliwości powinien nas pouczyć podmiot finansowy w swojej decyzji. Rzecznik Finansowy pomaga poprzez poradnictwo, postępowanie interwencyjne, postępowanie polubowne, przygotowuje specjalną opinię lub tzw. istotny pogląd w trakcie trwania procesu.

https://rf.gov.pl

6) Uniwersyteckie Poradnie Prawne

https://poradnia.law.uj.edu.pl/ Pamiętaj, że porad udzielają studenci, oczywiście pod nadzorem opiekuna lub merytorycznym wsparciem pracowników naukowych, również nie poprowadzą Twojej sprawy.

7) Złóż wniosek o pełnomocnika z urzędu.

Wniosek składa się do sądu, wraz z uzasadnieniem, dlaczego potrzebujemy pomocy prawnika. Należy dołączyć do niego oświadczenie (wpisz w wyszukiwarkę: wzor-oswiadczenia-o-stanie-rodzinnym-majatku-dochodach-i-zrodłach-utrzymania ). Sąd przyznaje pełnomocnika z urzędu (adwokata lub radcę prawnego) w zależności od Twojej sytuacji finansowej oraz stopnia skomplikowania sprawy.

8) Skontaktuj się z fundacjami działającymi w Twoim mieście.

http://fundacja-consilium.pl/ Od kilku lat współpracuję z fundacją, która również udziela bezpłatnych porad prawnych. Poszukaj innych fundacji w Twoim mieście.

9) Zadzwoń do ośrodka interwencji kryzysowej.

https://oik.krakow.pl/ Często jest to pierwszy kontakt klienta w trudnej sytuacji, zwłaszcza w przypadkach przemocy ekonomicznej/psychicznej/fizycznej w rodzinie, zmagającej się z różnymi problemami. Pracownicy wskażą, gdzie można udać się na poradę i poinformują jak sobie radzić w kryzysowej sytuacji i udzielą wsparcia psychologicznego.

10) Skontaktuj się ze swoją parafią- sposób na pomoc prawną

Wiele razy widziałam/słyszałam ustalone grafiki dyżurów psychologicznych/prawnych przy parafiach, skontaktuj się z proboszczem danej parafii lub spytaj w okolicznych parafiach.

11) #AdwokatTwojegoMajatku jako sposób na podstawową pomoc prawną

Na moim blogu również edukuję w ramach podstawowej pomocy prawnej. W ten sposób staram się podnieść poziom wiedzy prawnej. Tutaj rozpoczął się projekt edukacyjny „Adwokat Twoich Finansów”, gdzie co tydzień publikowany był wpis zredagowany przeze mnie oraz Adwokat Judytę Kasperkiewicz 🙂

https://adwokattwojegomajatku.pl/adwokat-twoich-finansow/

 

Kraków, dnia 15 maja 2023 roku, adw. Aleksandra Szpiech

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Call Now Button575 361 741