Dług po śmierci dłużnika w spadku

 

Mogłoby się wydawać, że śmierć dłużnika oznacza kres dla starań wierzyciela do odzyskania swoich pieniędzy. Nic bardziej mylnego, ponieważ można  odziedziczyć dług po śmierci dłużnika.

Spadek przechodzi na spadkobierców dłużnika, zarówno jego aktywa, czyli cały majątek jak nieruchomości, ruchomości jak i tzw. pasywa, czyli długi.  Kluczowe jest ustalenie,  W JAKI sposób spadek został przyjęty.

 

Sposób przyjęcia spadku- dług po śmierci dłużnika

 

Istnieją 3 sposoby przyjęcia spadku:

  • a) przyjęcie wprost
  • b) przyjęcie z tzw. dobrodziejstwem inwentarza
  • c) odrzucenie spadku.

Każda z tych możliwości niesie pewne konsekwencje:

  • ad 1) przyjęcie wprost charakteryzuje się tym, że osoba przyjęła w spadku,  zarówno aktywa (nieruchomości, ruchomości, pieniądze, wartościowe przedmioty) oraz pasywa (czyli długi)
  • ad 2 ) z dobrodziejstwem inwentarza- osoba, która przyjęła spadek,  będzie odpowiadać za długi dłużnika, ale tylko do wysokości odziedziczonego majątku
  • ad 3 ) osoba nie odpowiada za długi.

 

 

Co zrobić, gdy chcę odzyskać dług po śmierci dłużnika?

 

Dowiedz się, czy było prowadzone postępowanie spadkowe i wydane postanowienie. Możesz to zrobić w systemie poniżej. Możesz się również udać do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania zmarłego.

https://rejestry-notarialne.pl/37

Postanowienie musi zawierać pierwsze dwa rozwiązania w swojej treści, czyli spadkobiercy przyjęli spadek wprost albo z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.

Jeśli takiego postanowienia w kwestii spadkobrania  nie ma, możesz wystąpić z takim wnioskiem samodzielnie. Nie musisz ustalać kręgu spadkobierców- to zadanie dla sądu, który z urzędu ustala, kto jest spadkobiercą.

Na pewno należy wykazać tzw. interes prawny, czyli w tym przypadku zmarły, który miał względem nas długi.

 

 

 A co jeśli dłużnik umrze w trakcie egzekucji?

 

Egzekucja jest zawieszona. Będzie na nowo podjęta w momencie, gdy wierzyciel przedstawi postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i podjęcie postępowania z uczestnictwem spadkobierców.

Nie trzeba wtedy starać się o nadanie klauzuli wykonalności na spadkobierców. Wystarczy samo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

Kiedy na pewno nie odzyskasz swoich pieniędzy po śmierci dłużnika?

 

Gdy spadkobiercy odrzucili swój spadek.

 

 

Spadek przyjąłem cały, a mój brat odrzucił- ile musimy zapłacić tego długu po śmierci dłużnika?

 

Pan odpowiada całym majątkiem, zarówno z majątku  spadkowego jak i osobistego. Pana Brat jedynie z tego co odziedziczył po zmarłym. Do majątku osobistego brata wierzyciel nie ma dostępu.

 

 

Siostra chce zapłacić tylko 20 proc. Uważa, że ja powinnam spłacić resztę, czy ma rację?

 

Do czasu działu spadku odpowiadacie Panie solidarnie. Co to znaczy? Wierzyciela nie interesuje, czy pani spłacić całość, czy siostra, czy obie spłacicie po 50 proc.  W przypadku, gdy nastąpi dział spadku,  wówczas odpowiadamy proporcjonalnie do naszego udziału.

 

 

Mój dłużnik zmarł po wyroku, ale nie oddałem jeszcze sprawy do komornika, co mam teraz zrobić?

 

Uzyskać tzw. klauzulę wykonalności na spadkobierców plus uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 

Dłużnik nie odbierał korespondencji ode mnie, obawiam się, że jego spadkobiercy również, co wtedy?

 

Polecam mój wpis w tym temacie:

https://adwokattwojegomajatku.pl/doreczenie-komornicze/

  

 

Nie wiem,  czy mi się to opłaca. Spadkobiercy odziedziczyli dług po śmierci, ale z dobrodziejstwem inwentarza. Jak sprawdzić stan majątku zmarłego?

 

Należy ustalić tzw. stan czynny spadku. Co to oznacza?

Ustalić jakie aktywa- czyli majątek oraz jakie pasywa- czyli długi pozostawił po sobie zmarły.

Można to zrobić na dwa sposoby.

 

 

Wykaz inwentarza– który zazwyczaj jest sporządzany na wniosek spadkobiercy, zapisobiercy lub wykonawcy testamentu. Wniosek składa się do sądu lub notariusza. Koszt ok 200 zł plus podatek

Spis inwentarza – zazwyczaj sporządzany przez komornika na podstawie postanowienia sądu. Sporządzany jest na wniosek tego, który ma w tym interes prawny, czyli np dług do wyegzekwowania. Koszt ok. 500 zł. – 100 zł do sądu oraz 400 zł do komornika. 

Ile mam czasu?

 

Przedawnienie to 6 lat oraz 3 lata jeśli chodzi o zadłużenia wynikające z działalności gospodarczej od momentu gdy mieliśmy prawomocne postanowienie o nabyciu spadku lub nadaniu klauzuli na spadkobierców.

 

 

 

Jak odzyskać pieniądze zgromadzone na OFE/ZUS?

 

Należy złożyć wniosek do ZUS, jeśli mamy subkonto lub do OFE, jeśli byliśmy członkami OFE. Środki przypadają małżonkom lub osobom wskazanym przez zmarłego.

Średnio na tych kontach znajduje się po ok. 29 tys.  zł. o których często rodzina zmarłego nie wie.

 

 

Autor: Adwokat Aleksandra Szpiech,  02 lutego 2024  r.

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

 

 

 

 

 

Call Now Button575 361 741