Rodzice dziecka rozstali się, a ojciec, który jest zobowiązany do płacenia alimentów wyjechał do Wielkiej Brytanii i słuch o nim zaginął. Co można zrobić w takiej sytuacji, jak wygląda procedura egzekucji alimentów z zagranicy?

 

EGZEKUCJA ALIMENTÓW Z ZAGRANICY

W celu rozwiązania problemu egzekucji alimentów z zagranicy i w zależności od tego, w jakim państwie zamierzamy tego dokonać – należy wziąć pod uwagę następujace akty prawne:

  1. Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE L. z dnia 16 stycznia 2009 roku) dla następujących państw: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Cypr, Litwa, Węgry, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Dania, Zjednoczone Królewstwo.
  2. Konwencja Nowojorska o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych zagranicą z 1956 roku właściwa dla następujących państw: Algeria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Harcegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Estonia, Filipiny, Findlandia, Gwatelamala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Luksemburg, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Republika Środkowo-Afrykańska, Serbia, Seszele Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek (z pominięciem państw objętych Rozporządzeniem nr 4/2009).
  3. Umowy dwustronne – Polska związana jest umowami dwustronnymi następującymi państwami – Algieria, Białoruś, Chiny, Irak, Bośnia i Harcegowina, Chrowacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Maroko, Mongolia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam
  4. USA – egzekucja alimentów odbywa się na zasadzie wzajemności – Komunikat z 18.11.1987 r. w sprawie ustalenia istnienia wzajemności pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych.
  5. Kanada – wykonywanie orzeczeń  odbywa się na zasadzie faktycznej wzajemności. Prowincje Kanady, w których mogą być wykonywane orzeczenia sądów polskich w sprawach alimentacyjnych to: Manitoba, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Jukon, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda, Ontario, Nowa Fundlandia Labrador, Alberta. W przypadku prowincji Quebec i Kolumbia Brytyjska, zasada wzajemności nie obowiązuje i realizacja roszczeń alimentacyjnych możliwa jest tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi przez osobę zobowiązaną.

 

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ W CELU EGZEKUCJI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW Z ZAGRANICY?

  1. Zapoznać się z dostępną procedurą w danych stosunkach łączących Polskę z innym państwem, a następnie skontaktować się z odpowiednią instytucją w Polsce pośredniczącą w wykonywaniu egzekucji;
  2. Skompletować wymagane dokumenty wraz z tłumaczeniami;
  3. Złożyć komplet dokumentów i nadać sprawie bieg;
  4. Wykorzystywać  dostępne możliwości do uzykiwania informacji o dokonanych czynnościach przez odpowiednie organy w sprawie oraz tych umożliwiającyh skuteczną egzekucję. (UWAGA! Pamiętać należy, aby nie dokonywać jednocześnie egzekucji co do tej samej kwoty w różnych państwach, gdyż w takim przypadku narażamy się na odpowiedzialność względem dłużnika).

 

Poszukiwania adresu dłużnika

Co do zasady, wierzyciel alimentacyjny nie musi znać adresu dłużnika, ale często brak jego wskazania powoduje niemożność przeprowadzenia egzekucji. W większości krajów istnieją narzędzia dozwolone przez prawo, które pozwalają na ustalenie aktualnego adresu dłużika. Prowadząc sprawy w stosunkach polsko-brytyjskich dokonuję takich ustaleń względem dłużników mieszkających w Wielkiej Brytanii.

 

Zaniżone wynagrodzenie i brak majątku dłużnika

Innym problemem jest kwestia ustalenia składników majątkU dłużnika, z których można dokonać egzekucji czy zaniżona wysokość rzeczywistego wynagrodzenia za pracę, jakie uzyskuje dłużnik. Interesujące rozwiązania w tym zakresie przedstawia projekt zmian ustawodawczych, które aktualnie są konsultowane.

 

Tzw. Pakiet Alimentacyjny a konsultacje społeczne

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają do 30 czerwca 2018 roku konsultacje społeczne w sprawie tzw. Pakietu Alimentacyjnego, który zawiera szereg rozwiązań pozwalających przypuszczać o dążeniu ustawodawcy w kierunku zmian na lepsze.

 

O procedurze alimentów w Polsce: http://prawoegzekucji.pl/procedura-egzekucji-alimentow-w-5-krokach/

 

Autor: Adwokat Judyta Kasperkiewicz, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 19 czerwca 2018 roku

W kolejnym wpisie: Wygrałem proces i okazuje się, że mój dłużnik nie ma z czego zapłacić. Nieruchomość nie jest już jego własnością i podobnie należące do niego  ruchomości, w tym wartościowe samochody i maszyny. Czy mogę jakoś odzyskać moją należność?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Photo: http://www.pexels.com

Call Now Button575 361 741