Jesteś wynajmującym, najem miał Ci przynieść dodatkowe zyski, a tymczasem lokatorzy nie płacą czynszu. Być może źle zainwestowałeś: kredyt we frankach, utrata pracy i okazuje się, że ta nieruchomość nie będzie Twoją własnością. Nie możesz też dokonać żadnych kroków prawnych, ponieważ komornik wszczął egzekucję. Czy grozi Ci eksmisja?

Jak wygląda instytucja eksmisji w Polsce?

Eksmisja wywołuje wiele kontrowersji i jest najpoważniejszą konsekwencją zadłużenia mieszkania, nie stosowania się do określonych norm społecznych oraz przepisów prawa. Komornik wyznacza lokatorowi termin, w którym ma opuścić lokal. Jeżeli  tego nie uczyni, komornik może zastosować środki przymusu.

Kiedy nie można wykonywać eksmisji?

Od 1 listopada do 31 marca trwa okres ochronny, podczas którego nie dokonuje się eksmisji względem osób z orzeczonym wyrokiem. Jednakże w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach okres ochronny nie będzie chronił nas przez komornikiem. Dotyczy to osob, które  stosują przemoc w rodzinie, nieposiadają tytułu prawnego do lokalu czy lub występują jako strona umowy najmu instytucjonalnego.

Licytacje komornicze

Liytacje komornicze cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na finansową atrakcyjność nieruchomości. Ceny rynku nieruchomości osiągają zawrotne kwoty, do tego należy dodać koszty sporządzenia aktu notarialnego, odsetki kredytu hipotecznego a także czas oczekiwania na wprowadzenie do nowego mieszkania. Cena zakupu nieruchomości to 3/4 na pierwszej  licytacji komorniczej oraz 2/3 na drugiej licytacji. Cena jest jeszcze bardziej atrakcyjna w przypadku egzekucji z nieruchomości w trybie uproszczonym- ceny to odpowiednio 3/4 oraz 1/2 (kwoty ułamkowe jak w przypadku egzekucji z ruchomości).

Co z eksmisją niechcianego lokatora po wygranej licytacji komorniczej?

Prawomocny tytuł przysądzenia własności nieruchomości stanowi tytuł wykonawczy do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

Jakie kroki podejmuje komornik celem wykonania eksmisji?

Komornik dobrowolnie wzywa do opróznienia nieruchomości w wyznaczonym terminie. Jeżeli z wyroku o eksmisji nie wynika prawo do lokalu zamiennego lub zastępczego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności. Skieruje zapytanie do właściwego organu gminy z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Takie pomieszczenie może wskazać również wierzyciel lub sam dłużnik.

Co w przypadku eksmisji osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych?

Gdy obowiązek opróżnienia lokalu dotyczy osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności i zawiadomi sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy wyda orzeczenie określające miejsce pobytu osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych i dopiero wtedy komornik podejmie dalsze czynności.

 

 

Autor: Adwokat Aleksandra Olech, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 24 lipca 2018 roku

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

 

Za tydzień:   Mam zamiar zawrzeć umowę z nowym kontrahentem. W jaki sposób mogę sprawdzić, jaka jest jego sytuacja finansowa? Czy są w Polsce dostępne rejestry, które rozwieją moje wątpliwości?

Call Now Button575 361 741