Kwestie dziedziczenia długów

Spadek to zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe. W jego skład wchodzą zatem nie tylko aktywa, jakie zmarły po sobie zostawił, ale także jego długi.

Brak złożenia oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciomiesięcznym jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Mimo tego wierzyciele spadkobierców wymagają spłaty. 

Pomagam przy regulacji spraw spadkowych uwzględniając odpowiednie rozwiązania prawne dla Klienta.

Poszukujesz innych rozwiązań?

Call Now Button575 361 741