Mediacje z dłużnikami

Doświadczenie praktyczne pozwala mi na zrozumienie trudnej sytuacji finansowej Wierzyciela i Dłużnika.

Strony mogą zaangażować profesjonalne narzędzia negocjacji, jakim jest mediacja. Takie rozwiązanie przewiduje obecność osoby trzeciej, niezaangażowanej w konflikt.

Z perspektywy przyjrzy się problemowi i zaproponuje korzystne dla obu stron rozwiązanie, unikając tym samym niepotrzebnych emocji, skupiając się na rozwiązaniu sporu.

Poszukujesz innych rozwiązań?

Call Now Button575 361 741