Poszukiwanie majątku dłużnika

Celem egzekucji jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Najszersze uprawnienie ma komornik do żądania niezbędnych informacji, wyjaśnień od osób, podmiotów, instytucji.

Całość finansowej kondycji podmiotu będzie widoczna jak na dłoni po uzyskaniu zapytań do CEPIK, Urzędu Skarbowego, ZUS, ewidencji gruntów, systemu OGNIVO, spółdzielni mieszkaniowej. 

Poszukujesz innych rozwiązań?

Call Now Button575 361 741