Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Podstawowe gwarancje spłaty długu to:

 • wystarczająco dobra sytuacja finansowa dłużnika
 • terminowość spłaty.

Wierzyciele zapewniają sobie jednak określone prawne gwarancje:

 • zabezpieczenia wekslowe
 • zabezpieczenia czekowe
 • poręczenie
 • gwarancje bankowe
 • gwarancje ubezpieczeniowe
 • cesja na zabezpieczenie
 • przeniesienie własności
 • zastaw zwykły
 • zastaw rejestrowy
 • hipoteka

Zdecydujemy który sposób zabezpieczenia będzie najbardziej optymalny dla Twojej firmy.

Poszukujesz innych rozwiązań?

Call Now Button575 361 741