Szczególne rodzaje egzekucji

Egzekucja niepieniężna nie ma na celu ściągnięcia określonej kwoty. Jedynie uzyskanie określonego zachowania, oznaczonych rzeczy:

  • egzekucja obowiązku wydania rzeczy ruchomej, nieruchomości
  • egzekucja oświadczenia woli
  • egzekucja wykonania czynności zastępowalnej, niezastępowalnej.

Przeobrażenia gospodarcze, które nastąpiły w Polsce wywołały potrzebę regulacji egzekucji z udziałem przedsiębiorców:

  • egzekucja przez zarząd przymusowy
  • egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego
  • egzekucja zniesienia współwłasności.

Moim celem jest wybór odpowiednich narzędzi, mechanizmów, efektywnie chroniących w obrocie prawnym Twoją firmę.

Poszukujesz innych rozwiązań?

Call Now Button575 361 741