Weryfikacja kontrahentów

Znane  jest powiedzenie: umowy są zawierane na gorsze czasy. Jeśli strony są w dobrych relacjach, interesy mają ten sam punkt odniesienia to zawsze znajdują porozumienie.

W sytuacjach konfliktowych postanowienia umów mogą działać na niekorzyść przedsiębiorcy, zaś druga strona chętnie powoła się na każdy zapis, który zwiększy jej zysk, wzmocni pozycję, zmniejszy jej odpowiedzialność.

Oferuję zatem możliwość weryfikacji kontrahenta oraz sprawdzenia podłoża przyszłej współpracy Twojej firmy.

Poszukujesz innych rozwiązań?

Call Now Button575 361 741