Ile Faktycznie Pieniędzy Stracisz, Gdy Ktoś Nie Zapłaci Twojej Faktury?

 

Każdy przedsiębiorca wie, jak ważne jest terminowe opłacanie faktur. Jednak co w przypadku, gdy ktoś nie opłaci Twojej faktury? Czy straty ograniczają się tylko do kwoty pieniędzy na fakturze? Niestety, to nie wszystko. Rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Jako adwokat, chciałabym Tobie przedstawić pełny obraz potencjalnych strat, z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć w przypadku nierzetelnego kontrahenta.

 

Kiedy ktoś nie opłaci Twojej faktury, możesz stracić więcej niż tylko kwotę należności. Oto kilka elementów, które warto uwzględnić przy obliczaniu potencjalnych strat:

 

  1. Kwota faktury: Jest to oczywiście podstawowa strata, czyli suma, którą miałeś otrzymać.
  2. Koszty sądowe: Co do zasady przegrany płaci koszty procesu. Jednakże, zanim uzyskasz odpowiedni nakaz będziesz musiał wykonać kilka kroków. Zatem, aby złożyć pozew będziesz musiał uiścić opłatę, być może pokryć koszty biegłego, koszty nadania klauzuli wykonalności. Pamiętaj, aby wnosić o zasądzenie kosztów postępowania na Twoją rzecz. Następnie do komornika złóż odpowiedni wniosek uwzględniający te  koszty.
  3. Koszty egzekucji i windykacji: Proces odzyskiwania należności może wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty za koszty windykacji czy egzekucji. Pamiętaj, że możesz je również odzyskać. Należy jednak złożyć odpowiednie wnioski.
  4. Koszty operacyjne: Należy uwzględnić czas i zasoby, które poświęcasz na zarządzanie procesem windykacyjnym, zamiast na inne produktywne działania. Wybór firmy windykacyjnej, komornika lub kancelarii to czas. Twój czas, który możesz przeznaczyć na rozwój Twojej firmy.
  5. Odsetki i opłaty finansowe: Jeżeli masz zobowiązania finansowe, brak płatności może spowodować, że będziesz musiał pokrywać odsetki od własnych kredytów lub innych zobowiązań. VAT za wystawioną fakturę należy zapłacić do 25 następnego miesiąca. Masz również inne koszty jak ZUS, podatki, opłaty, koncesje…
  6. Utracone możliwości: Brak środków może uniemożliwić Ci inwestowanie w rozwój Twojej firmy, co może prowadzić do utraty potencjalnych zysków.
  7. Koszty reputacyjne: Problemy z płynnością finansową mogą wpłynąć na Twoją reputację w branży. W przyszłości może skutkować dla Twojej firmy  trudnościami w nawiązywaniu nowych kontraktów czy uzyskaniu kredytów.
  8. Inflacja i deprecjacja wartości pieniądza: Im dłużej trwa odzyskiwanie należności, tym większa może być utrata realnej wartości kwoty, którą miałeś otrzymać.

Podsumowując, potencjalne straty wynikające z nieopłaconej faktury mogą znacznie przekroczyć samą kwotę faktury, uwzględniając wszystkie dodatkowe koszty i straty pośrednie.

 

 

Jakie są możliwe działania?

 

Aby minimalizować ryzyko związane z nieopłaconymi fakturami, warto wprowadzić kilka środków ostrożności:

 

1. Weryfikacja klientów: Przed nawiązaniem współpracy, sprawdź historię płatności i wiarygodność potencjalnego klienta.

Więcej: https://adwokattwojegomajatku.pl/sprawdz-rejestry/

2. Umowy i zabezpieczenia: Zawieraj szczegółowe umowy, które przewidują sankcje za opóźnienia w płatnościach. Możesz również rozważyć zabezpieczenia, takie jak weksle czy gwarancje bankowe.

3. Polityka windykacyjna: Opracuj jasną politykę windykacyjną i konsekwentnie ją egzekwuj. Im szybciej zareagujesz na opóźnienia, tym większa szansa na odzyskanie należności.

4. Ubezpieczenie należności: Rozważ wykupienie ubezpieczenia należności, które może pokryć część strat w przypadku niewypłacalności klientów.

 

Podsumowanie.

 

Nieopłacona faktura to nie tylko utrata konkretnej kwoty, ale także szereg dodatkowych kosztów i strat. Te koszty mogą znacznie przewyższyć pierwotną należność. Dlatego tak ważne jest, aby aktywnie zarządzać ryzykiem i zabezpieczać się na wypadek takich sytuacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu należnościami lub masz problemy z odzyskaniem należności, skontaktuj się ze mną.  Jako oświadczony adwokat mogę pomóc Ci w zapobieganiu finansowym problemom.

Pamiętaj, profilaktyka finansowa to podstawa każdej Firmy.

#egzekuwuj

#AdwokatTwojegoMajatku

 

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Autor: Adwokat Aleksandra Szpiech,  Stan na dzień:  6 czerwca  2024 r.

 

Call Now Button575 361 741