Poniżej przedstawiam bazę- rejestry, które zawierają  informacje o Twoich kontrahentach.

W ten sposób dowiesz się więcej o sytuacji finansowej swojego kontrahencie. Poniżej pokazuję Ci rejestry, które  odsyłają do strony, gdzie znajdziesz potrzebne informacje. W konsekwencji sprawdzisz swojego kontrahenta ! Naprawdę zrób to zanim:

  • zawrzesz umowę
  • podpiszesz współpracę
  •  kupisz auto, nieruchomość
  • lub dokonasz innego ruchu swoim majątkiem.

W poniższych bazach możesz uzyskać informacje w zakresie danych Twojego kontrahenta, jego działalności- daty otwarcia, zawieszenia, zakończenia, złożonych wniosków o upadłość, restrukturyzację, dane w zakresie kontrahenta jako podatnika, płatnika ZUS, właściciela nieruchomości, również informacji w zakresie nieruchomości takich jak postępowania egzekucyjne, hipoteki. Niektóre rejestry są jawne takie jak baza ksiąg wieczystych, do niektórych należy złożyć wniosek.

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

REGON, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/

Rejestry prowadzone przez ZUS

https://www.zus.pl/

Centralna baza RCI – PESEL

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rejestr-pesel

Centralny Rejestr Podmiotów- Krajowa Ewidencja Podatników

https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/rejestracja-podatnikow/

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/Index.aspx

Ewidencja Gruntów i Budynków

https://www.geoportal.gov.pl/pl/dane/ewidencja-gruntow-i-budynkow-egib/

Elektroniczna Baza Ksiąg Wieczystych

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

https://erif.pl/

BIG InfoMonitor S.A.

https://www.big.pl/

KBIG S.A. – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

https://wwwkbig.pl

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych

https://ofin.pl/rejestr/kidt/

Rejestr Spadkowy

https://rejestry-notarialne.pl/37

Więcej o egzekucji długów po zmarłym dłużniku pisałam tutaj:

https://adwokattwojegomajatku.pl/dlug-po-smierci-dluznika/

Biała lista podatników VAT

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Krajowy Rejestr Zadłużonych

https://www.prs.ms.gov.pl/krz

Centralny Rejestr Podmiotów- Krajowa Ewidencja Podatników

https://www.gov.pl/web/kas/rejestracja-podatnikow

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna

https://krd.pl/

Biuro Informacji Kredytowej S.A

https://www.bik.pl/

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/Index.aspx

Sprawdź również inne, dodatkowe  rejestry, dostępne tutaj:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00152

Zwróć się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem o Twojego kontrahenta:

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

W jakim celu sprawdzać dane w rejestrach?

Godne polecenia są wszelkie działania, mające na celu sprawdzanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jak również monitorowanie własnego pracodawcy. Jednocześnie możesz zadbać  o własną kondycję finansową, odzyskiwanie długów, ocenę ryzyka i promocję.

Na zakończenie warto w tym miejscu wspomnieć o programie FairPlay.pl oraz Rzetelna Firma, które potwierdzają wypłacalność i solidność przedsiębiorstw. Co więcej, ***INFORMACJA POZYTYWNA***: w krajach zachodnich jest tak samo istotna, jak informacja negatywna.

Aby zilustrować tę kwestię,  opiszę następujący przykład. Konkretnie wpis do jednego z biur informacji gospodarczej potwierdza, że konsument lub przedsiębiorstwo w terminie, lub z opóźnieniem nieprzekraczającym 29 dni, opłacili rachunki, faktury lub inne zobowiązania płatnicze.

 

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Autor: Adwokat Aleksandra Szpiech,  Stan na dzień: 13 luty 2024 r.

Call Now Button575 361 741