Skąd ta egzekucja i czego mam szukać w aktach komornika? 

Chciałam wypłacić pieniądze z bankomatu, niestety bezskutecznie. W rezultacie  pani w banku poinformowała mnie, że  moje konto bankowe jest zajęte przez komornika. Toczy się egzekucja  i niestety nie udzieli mi żadnych informacji.

Dla wyjaśnienia-  bywa, że o postępowaniu egzekucyjnym dowiadujemy się  podczas wizyty w banku czy bankomacie i nie możemy podjąć naszych pieniędzy. Bezsprzecznie wtedy należy udać się do placówki i uzyskać informację,  który komornik (lub komornicy) dokonali zajęcia. Zazwyczaj bank nie posiada zbyt wiele informacji  o zadłużeniu.

Niewątpliwie może również zdarzyć się, że padliśmy ofiarą oszustwa- więcej na temat tzw. phishingu tutaj:

https://adwokattwojegomajatku.pl/odpowiedzialnosc-banku-za-kradziez-pieniedzy-z-konta/

Czego należy szukać w aktach komornika?

Istotnie, należy zauważyć, że warunkami prawidłowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego są:

 • oryginał tytułu wykonawczego
 • wniosek o wszczęcie egzekucji.

Z pewnością należy sprawdzić, czy dane z tytułu oraz wniosku wierzyciela są zgodne.

W związku z powyższym, po ustaleniu komornika możemy dowiedzieć się bezpośrednio od niego – czego dotyczy zadłużenie, przed jakim sądem toczyło się postępowanie. Podczas gdy będziemy analizować akta w kancelarii komornika,  należy zwrócić przede wszystkim uwagę na załączony oryginał tytułu wykonawczego, na podstawie którego staliśmy się dłużnikami, a także:

 • Czy zawarte w nim dane są prawidłowe- tzn. nasze imię, nazwisko, numer PESEL czy też NIP/REGON?
 • Czy doręczono nam zawiadomienie o wszczęciu i na jaki adres?
 • Kwoty, których domaga się komornik są prawidłowe?
 • Jak wyglądają i ile wynoszą koszty komornicze?

 

Komornik nie posiada dokumentów, które doprowadziły do wydania wyroku!

Informacje w zakresie postępowania sądowego znajdują się u wierzyciela: dowody w postaci zeznań świadków, faktury, umowy.  Z reguły posłużyły do skonstruowania pozwu, a następnie wydania wyroku przez sąd. Zatem  odnotujmy dane wierzyciela,  jego pełnomocnika. Wówczas spróbujmy skontaktować się telefonicznie czy osobiście, aby wyjaśnić źródło zadłużenia.

Na jakiej podstawie prawnej  toczy się egzekucja u komornika?

Godnym uwagi jest fakt, iż postępowanie egzekucyjne jest uregulowane w Części trzeciej Kodeksu Postępowania Cywilnego. W związku z tym stronami tego postępowania są wierzyciele i dłużnicy, a organem egzekucyjnym jest komornik działający przy danym Sądzie Rejonowym.

Sposoby prowadzenia egzekucji

Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone  z następujących składników majątkowych:

 • ruchomości;
 • wynagrodzenia za pracę;
 • rachunku bankowego;
 • innej wierzytelności;
 • innych praw majątkowych;
 • nieruchomości;
 • ułamkowej części nieruchomości, użytkowania wieczystego;
 • uproszczona egzekucja z nieruchomości- dotyczy niezabudowanej nieruchomości lub takiej, która nie posiada pozwolenia na użytkowanie
 • ze statków morskich;
 • przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym;
 • przez sprzedaż gospodarstwa rolnego.

Autor: Adwokat Aleksandra Szpiech, 31 sierpnia 2022  r.

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Call Now Button575 361 741