Wygrałem proces, nie mam jednak zabezpieczenia roszczenia i okazuje się,  że mój dłużnik nie ma z czego zapłacić… Nieruchomość nie jest już własnością dłużnika, tak samo wszystkie ruchomości w tym wartościowe auta i maszyny. Czy mogę jakoś odzyskać moją należność? Jak wygląda etap zabezpieczenia?

Gwarancja spłaty należności

Podstawową gwarancją spłaty długu jest dobra sytuacja finansowa dłużnika oraz terminowość spłaty. Aby nie spotkać się z sytuacją przedstawioną jak wyżej, wierzyciele zapewniają sobie jednak określone prawne gwarancje, takie jak zabezpieczenia wekslowe, zabezpieczenia czekowe, poręczenie, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe,  cesja, przeniesienie własności, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, hipoteka, zabezpieczenie na różnego rodzaju składnikach majątkowych… Zdecyduj który sposób  będzie najbardziej optymalny dla Twojej firmy zanim pomyślisz o procesie.

Więcej o samej procedurze egzekucji: http://prawoegzekucji.pl/system-egzekucji-w-polsce-zajecie-komornicze/

 

Idea zabezpieczenia

Prawnicy stosunkowo rzadko wykorzystują opcję procesową w postaci zabezpieczenia powództwa czy złożenia wniosku o zabezpieczenie. Korzyści płynące z tego rodzaju wniosku są duże. Sprawa w sądzie może trwać dłuższy czas, natomiast sama idea postępowania zabezpieczającego to szybkość i skuteczność.

 

Jakie mamy możliwości i sposoby zabezpieczenia?

Kodeks postępowania cywilnego (kpc) przewiduje kilka sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

Zgodnie z art. 747 Kodeksu postępowania cywilnego zabezpieczyć roszczenia pieniężne mozemy poprzez:

Wniosek

Do wierzyciela należy decyzja jaki sposób zabezpieczenia wybierze. Do podstawowych przesłanek należą uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia (art. 7301 § 1 kpc). Takie postanowienie, bez nadania mu klauzuli wykonalności, należy złożyć do komornika celem dokonania zabezpieczenia. Pamiętajmy, że postępowanie zabezpieczające nie zmierza do wyegzekwowania roszczenia. Jego celem jest jedynie szybkie zabezpieczenie majątku na poczet przyszłego procesu, ochrona praw i należności stron. Ma charakter tymczasowy, pomocniczy w stosunku do postępowania głównego, po którym może okazać się, że zaspokojenie roszczeń jest niemożliwe ze względu na brak majątku dłużnika.

 

 

Autor: Adwokat Aleksandra Olech,  Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 25 czerwca 2018 roku

W kolejnym wpisie:  Mam dwóch dłużników, którzy wcześniej byli moimi wspólnikami. Jeden z nich wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a drugi mieszka w Europie. Co mogę zrobić, żeby odzyskać dług?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Photo: http://www.pixabay.com

 

Call Now Button575 361 741