Transgraniczna egzekucja alimentów

Dłużnik wyjeżdżając za granicę chce uniknąć zapłaty alimentów. Nie pozostaje jednak bezkarny.

Harmonizacja unijnych, polskich przepisów pozwala wierzycielom na sięgnięcie po dochody osiągane za granicą. 

Szanse na zaspokojenie wierzyciela alimentacyjnego są duże. Dłużnik pracujący legalnie podlega oficjalnej rejestracji ujawniając swoje dochody.

Poszukujesz innych rozwiązań?

Call Now Button