Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej  prawoegzekucji.pl zwanej dalej Serwisem.

Administratorem strony jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Olech z siedzibą w Krakowie, informacje na temat przetwarzania danych można uzyskać pod adresem: Kraków 31-839 Kraków, os. Kazimierzowskie 5/1 (aleksandra.olech@adwokatura.krakow.pl)

Najważniejsze informacje

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku w następujących sytuacjach:

 1. W momencie dobrowolnego wprowadzenia w formularzach informacji.
 2. W trakcie korzystania z Serwisu poprzez gromadzenie plików cookies.
 3. Poprzez narzędzia analityczne wykorzystywane przez Serwis, takie jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat zachowania Użytkownika (zakładki, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi zakładkami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google.
 4. W momencie pozostawienia komentarza na blogu (w tym zakresie wykorzystywany jest system WordPress).
 5. Poprzez wykorzystanie funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Uprawnienia Użytkownika

W związku z przetwarzaniem przez Serwis danych osobowych, Użytkownik posiada następujące uprawnienia

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 3. Prawo do przenoszenia danych,
 4. Prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Serwis danych osobowych.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem Kraków 31-839 Kraków, os. Kazimierzowskie 5/1 (aleksandra.olech@adwokatura.krakow.pl)

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz na blogu lub nawiązać kontakt mailowy.

Poufność danych osobowych

Administrator Serwisu gwarantuje Użytkownikowi poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. KEI.PL Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych strony na serwerze.
 2.                   … – w celu przechowywania poczty elektronicznej na serwerze.

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niego.  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu.

Cookies pozwalają:

 1. zapewniać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i ulepszać jego funkcje,
 2. poprawiać szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu,
 3. korzystać z narzędzi analitycznych i marketingowych,
 4. korzystać z systemu komentarzy i zapewniać funkcje społecznościowe.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji lub kontynuowanie korzystania z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Użytkownik zawsze może wycofać zgodę, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Serwis wykorzystuje cookies własne oraz cookies podmiotów trzecich. Cookies własne są wykorzystywane w celu poprawnego działania Serwisu. Cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane w celu wykorzystywania funkcji zapewnianych przez podmioty trzecie w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

Dodawanie komentarzy

Użytkownik dobrowolnie przekazuje Administratorowi Serwisu swoje dane pozostawiając komentarz na blogu w zakresie podpisu (np. imienia i nazwiska), adresu e-mail oraz ewentualnych danych pozostawionych w treści komentarza i adresu witryny internetowej (dobrowolnie). Ponadto odnotowywany jest adres IP. Powyższe dane są zapisane w bazie systemu WordPress, gdzie są przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy Administrator podejmuje decyzję o zamknięciu bloga.

Dodanie komentarza oznacza zgodę na przetwarzanie danych. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (podpis i ewentualne dane pozostawione w treści komentarza) będą dostępne publicznie na blogu.

Kontakt e-mailowy lub poprzez formularz kontaktowy

Wypełniając formularz kontaktowy lub nawiązując kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz ewentualnie inne dane osobowe, jakie Użytkownik zamieści w treści wiadomości.

Nawiązanie kontaktu oznacza zgodę na przetwarzanie danych przy czym dane osobowe przekazywane w ten sposób przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Kopia wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaje zapisana w bazie systemu WordPress, a treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Funkcje społecznościowe

Serwis zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube. Dodatkowo na stronie mogą pojawić się filmy z serwisu YouTube, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

Analiza

Serwis wykorzystuje cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics w celu śledzenia statystyk strony (liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzane zakładki etc.). Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na  identyfikację Użytkownika.

Logi serwera

W trakcie korzystania z Serwisu zostają przesyłane zapytania do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, datę i czas korzystania z Serwisu. Dane zapisane w logach serwera służą jedynie administrowaniu Serwisem, nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu oraz nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Call Now Button575 361 741